ورود | ثبت‌نام icon icon icon تماس با ما درباره ی ما
صفحه نخست اخبار و اطلاعیه‌ها فیلم و عکس پوسترها تقویم انتخاباتی لیست وبلاگ‌ها لیست اتحادیه‌ و مجمع‌ ها آئین نامه ها
راهنمای سامانه جامع مجامع انتخاباتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
راهنمای سامانه جامع مجامع انتخاباتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
.
.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت
ابلاغ دستورالعمل اجرایی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت
رهبر معظم انقلاب
iconسامانه تاسیس
iconسامانه انتخابات
iconاتوماسیون اداری
iconوبلاگ ها
iconرویدادهای انتخاباتی
25 / 6 / 1399
ساعت: 12تا 13

اتحادیه علمی دانشجوییسیاست گذاری اجتماعی

سیاست گذاری اجتماعی
13 / 06 / 1399
ساعت: 15-17

اتحادیه علمی دانشجوییرباتیک

انتخابات رباتیک
11 / 11 / 1399
ساعت: 8-9

اتحادیهعلوم و فناوری نانو

انتخابات  علوم و فناوری نانو
15 / 01 / 1399
ساعت: 10-11

اتحادیهآمار

انتخابات  آمار
13 / 02 / 1399
ساعت: 16-18

اتحادیهصنایع غذایی و علوم دامی

انتخابات صنایع غذایی و علوم دامی
12 / 08 / 1399
ساعت: 14-15

اتحادیهفلسفه

انتخابات  فلسفه
12 / 06 / 1399
ساعت: 15-17

اتحادیهمهندسی مواد و متالوژی

انتخابات   مهندسی مواد و متالوژی
12 / 06 / 1399
ساعت: 15-17

اتحادیهمهندسی صنایع

انتخابات  مهندسی صنایع
iconاخبار سامانه ای
iconسایر اخبار
iconویدیو و تصویر
iconوبلاگ اتحادیه‌های علمی دانشجویی

علوم انسانیهنوز وبلاگی موجود نیست

هنرهنوز وبلاگی موجود نیست

فنی مهندسیهنوز وبلاگی موجود نیست

علوم پایههنوز وبلاگی موجود نیست

کشاورزیهنوز وبلاگی موجود نیست

iconوبلاگ مجمع‌های تخصصی کانون

هنوز وبلاگی موجود نیست

هنوز وبلاگی موجود نیست