ورود | ثبت‌نام تماس با ما درباره ی ما
صفحه نخست اخبار و اطلاعیه‌ها فیلم و عکس پوسترها تقویم انتخاباتی لیست وبلاگ‌ها لیست اتحادیه‌ و مجمع‌ ها آئین نامه ها
به اطلاع کاربران گرامی می‌رساند که ثبت‌نام جهت برگزاری انتخابات مجمع دبیران در سامانه اختصاصی خود به نشانی www.mdea.irبرگزار میگردد. (ثبت‌نام وبرگزاری انتخابات اتحادیه ها در سامانه کنونی (saea.ir) برگزاری میگردد)
راهنمای سامانه جامع مجامع انتخاباتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
راهنمای سامانه جامع مجامع انتخاباتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
.
.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت
ابلاغ دستورالعمل اجرایی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت
رهبر معظم انقلاب
سامانه تاسیس
سامانه انتخابات
اتوماسیون اداری
وبلاگ ها
رویدادهای انتخاباتی
25 / 6 / 1399
ساعت: 12تا 13

اتحادیه علمی دانشجوییسیاست گذاری اجتماعی

سیاست گذاری اجتماعی
13 / 06 / 1399
ساعت: 15-17

اتحادیه علمی دانشجوییرباتیک

انتخابات رباتیک
11 / 11 / 1399
ساعت: 8-9

اتحادیهعلوم و فناوری نانو

انتخابات  علوم و فناوری نانو
15 / 01 / 1399
ساعت: 10-11

اتحادیهآمار

انتخابات  آمار
13 / 02 / 1399
ساعت: 16-18

اتحادیهصنایع غذایی و علوم دامی

انتخابات صنایع غذایی و علوم دامی
12 / 08 / 1399
ساعت: 14-15

اتحادیهفلسفه

انتخابات  فلسفه
12 / 06 / 1399
ساعت: 15-17

اتحادیهمهندسی مواد و متالوژی

انتخابات   مهندسی مواد و متالوژی
12 / 06 / 1399
ساعت: 15-17

اتحادیهمهندسی صنایع

انتخابات  مهندسی صنایع
اخبار سامانه ای
سایر اخبار
ویدیو و تصویر
وبلاگ اتحادیه‌های علمی دانشجویی

علوم انسانیهنوز وبلاگی موجود نیست

هنرهنوز وبلاگی موجود نیست

فنی مهندسیهنوز وبلاگی موجود نیست

علوم پایههنوز وبلاگی موجود نیست

کشاورزیهنوز وبلاگی موجود نیست

وبلاگ مجمع‌های تخصصی کانون

هنوز وبلاگی موجود نیست

هنوز وبلاگی موجود نیست