ورود | ثبت‌نام icon icon icon تماس با ما درباره ی ما
صفحه نخست اخبار و اطلاعیه‌ها فیلم و عکس پوسترها تقویم انتخاباتی لیست وبلاگ‌ها لیست اتحادیه‌ و مجمع‌ ها آئین نامه ها
مهندسان صنایع استراتژیست های اصلی، راهبران و برنامه ریزان صنعت هستندمهندسان صنایع استراتژیست های اصلی، راهبران و برنامه ریزان صنعت هستند
99 / 10 / 11 - دی
انجمن علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز برگزار می کند.انجمن علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز برگزار می کند.
99 / 10 / 11 - دی
انجمن  علمی دانشجویی فیزیک و نجوم دانشگاه ایلام  برگزار میکندانجمن علمی دانشجویی فیزیک و نجوم دانشگاه ایلام برگزار میکند
99 / 10 / 11 - دی
عمران نامهعمران نامه
99 / 10 / 11 - دی
انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی به مناسبت "روز جهانی هدف داشتن" برگزار می کندانجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی به مناسبت "روز جهانی هدف داشتن"
99 / 10 / 11 - دی
کارگاه آنلاین الگوریتم  ژنتیک در متلبکارگاه آنلاین الگوریتم ژنتیک در متلب
99 / 10 / 11 - دی
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران برگزار میکنداتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران برگزار میکند
99 / 09 / 30 - آذر
تمدید مهلت ارسال آثار به سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکتتمدید مهلت ارسال آثار به سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی حرکت
99 / 09 / 29 - آذر
فرم‌های داوری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکتفرم‌های داوری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت
99 / 09 / 29 - آذر
انجمن مهندسان عمران تهران با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی عمران ایران برگزار می‌کندانجمن مهندسان عمران تهران با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی
99 / 09 / 06 - آذر